HAR DIN LEVERANTÖR AV KOMPETENS RÄTT KOMPETENS?

Att ett företags personal är dess viktigaste resurs
är en sanning som de flesta chefer och ledare håller med om.

Därför tycker vi på Personalkompetens att det är viktigt
att den externa partner som fått förtroendet att identifiera
och attrahera dessa resurspersoner själva har relevanta
kontaktnät, rätt erfarenhet och rätt kompetens.