TESTBASERAD PERSONBEDÖMNING

Rätt använt kan ett personbedömningsinstrument utgöra en viktig komponent i helhetsbedömningen av potentiella kandidater.

Med "rätt använt" menar vi att ett relevant testverktyg använd, att det sätts in i rätt skede av rekryteringsprocessen, att det används för att mäta överensstämmelse mot en fastställd profil, samt att återkoppling sker på ett korrekt sätt till såväl kandidat som beställare.

På Personalkompetens använder vi oss av moderna
psykometriska testverktyg från etablerade
leverantörer i forskningens framkant.

Våra testanvändare har lång erfarenhet av att
använda verktygen och är givetvis certifierade
av respektive leverantör.

Alla våra tester är granskade av STP - Stiftelsen
för Tillämpad Psykologi.