VI VILL ATT DU SKA KÄNNA DIG TRYGG MED OSS!

Som kund hos Personalkompetens skall Du känna Dig uppmärksammad och prioriterad. Därför gör vi vårt yttersta för att vara lättillgängliga, via telefon och mail.

Det är viktigt för oss att Du känner Dig trygg med Ditt val av samarbetspartner, vi erbjuder därför omfattande och förmånliga garantivillkor. För oss är det inte intressant att diskutera huruvida Du ska få fyra eller sex månaders garanti på Din nyrekryterade medarbetare. Vi nöjer oss inte förrän Du har en tillsvidareanställd medarbetare som fungerar och presterar i Din organisation!

Vi kan även genom våra samarbetspartners erbjuda kvalificerat stöd och coaching i processen att ta ombord en ny medarbetare.