PROFFS MED EN PERSONLIG TOUCH!

Personalkompetens AB är det personliga bemanningsföretaget som med hög professionalism och stort engagemang förstärker och utvecklar våra uppdragsgivares organisationer genom rekrytering & bemanningsverksamhet.

Vi är kundens samarbetspartner när marknadens bästa medarbetare tjänstemannasektorn ska identifieras.

Vi fokuserar på att vara flexibla och anpassningsbara och kan därigenom leverera tjänster som står i samklang med arbetsmarknadens trender.