NISCHAD REKRYTERING OCH BEMANNING

Personalkompetens AB tillhandahåller specialistkompetens inom rekrytering.

Bolaget skall på uppdrag identifiera och attrahera kompetens inom tjänstemannasektorn, samt erbjuda denna till kundföretag i form av antingen direktrekrytering eller bemanningslösningar.