MILJÖPOLICY

Vi

... strävar efter att minimera vår miljöpåverkan i största möjliga mån, och följa gällande miljölagstiftning och andra krav.

... strävar efter att ha ett aktivt och förebyggande miljöarbete, med en handlingsplan över miljöåtgärder i verksamheten som kontinuerligt uppdateras.

... vill använda miljövänliga alternativ i verksamheten, både produkter och tjänster. Vi strävar efter att minska kemikalieanvändningen, källsortera och använda närproducerade varor och tjänster i vår verksamhet.

... har som mål att utbilda och uppmuntra vår personal i hållbar utveckling och hur de kan minska sin miljöpåverkan, både inom verksamheten men även i privatlivet.

... uppmuntrar konsulterna att minska sin miljöpåverkan vid utövandet av sina arbeten. Vi strävar efter att våra konsulter ska följa rådande miljöpolicys på företagen de är uthyrda till. (såsom el-förbrukning, pappersåtergång, kemikaliehantering och andra aktiva val de kan göra i sitt arbete på det rådande företaget)

... uppmuntrar våra konsulter att, när det är möjligt, att åka kollektivtrafik till företaget hen är uthyrd till.