EWA-MARIE BRANDIN

Ewa-Marie grundade Personalkompetens AB 2008 efter att tidigare ha arbetat som region- och affärsområdeschef för SJR in Scandinavia AB samt Manpower Ekonomerna i Malmö. Hon är utbildad Civilekonom från Lunds Universitet och har själv ett förflutet som ekonomichef. Ewa-Marie har arbetat med rekrytering och uthyrning av ekonomipersonal sedan 1996 och har ett mycket stort kontaktnät bland ekonomer och administrativ personal i Skåne.

Ewa-Marie har lång erfarenhet av att använda testverktyget OPQ32 ifrån SHL.