Avtalet syftar till att öka samarbetet mellan bolagen som kompletterar varandras kompetenser för en ökad kundnytta inom ekonomitjänster.
Vi vill tillsammans förändra marknaden genom att vi anpassar våra tjänster efter våra kunders behov och fokuserar på att effektivisera och marknadsanpassa ekonomifunktioner. Vi tror att de traditionella ersättningsrekryteringarna är förlegade och det driver inte våra kunders verksamhet framåt.

Vi ökar vårt kompetenserbjudande till kunder som vi tidigare inte har kunnat eller kan bearbeta, samt höjer oss i värdekedjan för våra kunder.


För mer information kontakta

Ewa-Marie Brandin
CEO Personalkompetens
em@personalkompetens.nu
Mobil 0761 685818

Mikael Heintze
CEO Xgroup
mikael.heintze@xgroup.se
Mobil 0733 561010

PERSONALKOMPETENS TECKNAR
SAMARBETSAVTAL MED XGROUP