VARFÖR PERSONALKOMPETENS?

Personalkompetens AB skall vara Malmös främsta
rekryterings- och bemanningsbolag inom
tjänstemannasektorn!

Tillsammans med våra uppdragsgivare
skapar vi arbetstillfällen!

Vi drivs av att se rätt kompetens på
rätt plats i rätt organisation.